Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 416
  • Tổng lượt truy cập: 10565
Đăng nhập
Tập huấn nghiệp vụ điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Lượt xem: 53
 Ngày 18/9/2019, Chi cục thống kê huyện Nguyên Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho 36 đồng chí điều tra viên 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

         

          Ngày 18/9/2019, Chi cục thống kê huyện Nguyên Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho 36 đồng chí điều tra viên 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Trong thời gian 04 ngày, từ 18 - 21/9/2019, các điểu tra viên các điều tra viên, người làm công tác thống kê tập trung nghiên cứu những văn bản, quy định về công tác điều tra thực trạng kinh tế - xã hội, dân số, điều kiện sống, sinh hoạt, nhà ở của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Hướng dẫn nghiêp vụ điều tra và sử dụng phần mềm CAPI trên thiết bị di động; hướng dẫn sử dụng trang Web điều hành tác nghiệp cuộc điều tra; hướng dẫn nhập số liệu phiếu xã, thị trấn trên trang Web điều hành tác nghiệp cuộc điều tra. Đồng thời, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vừa qua để thực hiện điều tra về đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả.

          Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-10-2019 và kết thúc vào 31-10-2019.


 

Nông Tuấn - Nông Uyên

Trung tâm văn hóa - truyền thông Nguyên Bình