Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 473
  • Tổng lượt truy cập: 10622
Đăng nhập
Lễ ra quân điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số
Lượt xem: 79
 Tại huyện Nguyên Bình, ngày 1/10 Cục thống kê phối hợp với Ban dân tộc tỉnh, tổ chức Lễ ra quân, điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

          Tại huyện Nguyên Bình, ngày 1/10 Cục thống kê phối hợp với Ban dân tộc tỉnh, tổ chức Lễ ra quân, điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

          Điều tra thu thập thông tin, về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm, phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội, của 53 dân tộc thiểu số, để biên soạn các chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc. Phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1 đến 30/10/2019 các điều tra viên trên địa bàn tỉnh, sẽ tập trung thu thập thông tin, trong đó có: thành viên hộ; nhà ở; điều kiện sinh hoạt; nhu cầu vay vốn ưu đãi; trường học; y tế; vệ sinh môi trường; chợ; tôn giáo, tín ngưỡng.

          Thời điểm 1/4/2019, dân số toàn tỉnh có 530.341 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 94%. Theo kế hoạch, tỉnh có 602 địa bàn điều tra, trong đó có: 80 địa bàn điều tra toàn bộ các dân tộc thiểu số; 167 địa bàn điều tra 30 hộ; 355 địa bàn điều tra 40 hộ. Riêng với huyện Nguyên Bình, sẽ thực hiện tại 45 địa bàn điều tra, với 4.754 hộ dân tộc thiểu số.

          Để đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Tại buổi Lễ ra quân, lãnh đạo Cục thống kê và Ban dân tộc tỉnh, quán triệt một số nội dung khi triển khai thực hiện điều tra thu thập thông tin. Đồng thời yêu cầu, các cơ quan, tổ chức, ban, ngành liên quan và điều tra viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các phương án điều tra. Thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng tiến độ đề ra.

          Ngay khi kết thúc buổi lễ, điều tra viên của thị trấn Nguyên Bình và các đòng chí lãnh đạo Cục Thống kê, Ban Dân tộc tỉnh, đã tiến hành thu thập thông tin tại một số hộ gia đình trên địa bàn thị trấn./.

 

- Lễ ra quân điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại thị trấn Nguyên Bình.


 

- Cục Thống kê, Ban Dân tộc tỉnh, đã tiến hành thu thập thông tin tại một số hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình.

                                                                                         Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Nguyên Bình