Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 919
  • Tổng lượt truy cập: 16914
Đăng nhập
HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN THỊ TRẤN NGUYÊN BÌNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 KỲ HỌP THỨ 8
Lượt xem: 75

                Ngày 02 tháng 6 năm 2023 Hội đồng nhân dân thị trấn Nguyên Bình tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

              Đến dự kỳ họp có đồng chí Diêu Văn An Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND thị trấn. Kỳ họp đã được nghe Đồng chí Triệu Lãnh Hải phó Bí thư Chủ tịch HDND thị trấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Đồng chí Lục thị Phương Thảo Phó Chủ tịch HĐND thị trấn thông qua chương trình kỳ họp.

              Chương trình kỳ họp của HĐND thị trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2021- 2026 kỳ họp thứ 8 gồm có: Miễn nhiệm ủy viên UNBD thị trấn và Bầu bổ sung ủy viên UBND thị trấn khóa IX,nhiệm kỳ 2021 -2026. Thông qua 10 báo cáo và 7 báo cáo lưu hành. Thông qua các tờ trình. 6 nghị quyết.

anh tin bai
                                                               Đồng chí Triệu Lãnh Hải Phó bí thư Chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc kỳ họp 

              Tại kỳ họp đại biểu được nghe báo cáo của UBND thị trấn về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 5 tháng đầu năm và phương hướng 7 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 8 HĐND thị trấn khóa IX. Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn về công tác xây dựng và bảo vệ chính quyền 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023. Mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức do thời tiết hạn hán, không thuận lợi nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự bán sát của HNĐ và sự phối hợp cá tổ chức chính trị. Công tác điều hành các ban ngành và sự nố lực của nhân dân đã khắc phục những khó khăn phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thị trấn.

 
anh tin bai

                                                                                   Toàn cảnh kỳ họp 

            Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến, đề nghị: các cấp quan tâm sửa chữa nạo vét kênh mương, quan tâm đến lĩnh vực trồng cây nông  lâm nghiệp, thời tiết khô hạn  ảnh hưởng đến cây trồng, môi trường đô thị …tại các tổ dân phố, xóm trên địa bàn thị trấn. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của các đại biểu dự kỳ họp. Các ngành chuyên môn và lãnh đạo UBND thị trấn giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu cử tri quan tâm và tiếp thu một số ý kiến,kiến nghị của cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

anh tin bai

                      Đồng chí Diêu Văn An  Bí thư đảng ủy chủ tịch UBND thị trấn phát biểu chỉ đạo kỳ họp 

              Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Diêu Văn An Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND thị trấn. Đề nghị thường trực hội đồng, các ban HĐND, các đại biểu HĐND thị trấn cần tập trung bám sát các chỉ tiêu nghị quyết để thực hiện,thực hiện tốt công tác phối hợp UBND,Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể quyết tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết mà BCH Đảng bộ thị trấn, nghị quyết của HĐND thị trấn đề ra.

              Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua 6 nghị quyết của HĐND thị trấn gồm:Nghị quyết của Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giũa năm 2023) HĐND thị trấn Nguyên Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2021 -2026: Nghị quyết về chương trình bám sát năm 2024 của HĐND thị trấn Nguyên Bình: Nghị quyết Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thị trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2021 -2026: Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND thị trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2021 -2026: Nghị quyếtVề việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022: Nghị quyết Phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh nội dung Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình ./.

                                                                                                                                    Đặng Thị Lịch VH-XH