Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 241/BC-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Đào Nguyên Phong
Tài liệu đính kèm Kết quảthực hiện kỷluật, kỷcương hành chính và văn hoá công vụ6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ6 tháng cuối năm 2021.pdf