Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 207/BC-UBND
Ngày ban hành 07/06/2021
Ngày hiệu lực 07/06/2021
Trích yếu nội dung Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Quy phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021.pdf